Hotspot

Un Hotspot WiFi és un aparell similar a un router convencional dels

que tenim a casa amb un sistema que permet accedir a internet via WiFi però de forma controlada. És el sistema que utilitzen moltes xarxes públiques com a aeroports, fires, hotels i establiments de restauració, entre d’altres.

L’usuari es connecta lliurement a una xarxa WiFi i, un cop connectat, es redirigit automàticament a una pàgina web que li demana un usuari i contrasenya.

La diferència entre el Hotspot i compartir directament la contrasenya del WiFi és que el Hotspot assegura la integritat de la xarxa de l’usuari que dona l’excedent de la seva connexió a internet.

El Hotspot només permet el trànsit cap a internet i no cap a la xarxa interna i els equips del donant i, per tant, és l’opció més segura.

A més a més, per accedir-hi es requereix un usuari i una clau que, en cas d’abús o finalització de la campanya, aquest usuari es pot eliminar.

Des de Mataró Sense Fils ja hem iniciant, amb recursos propis, un desplegament de hotspots a la nostra ciutat.